Home > News > News Detail
Corporate Social Responsibilities

“มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย” จัดงานประมูลหารายได้สมทบทุนการกุศล ไซโก มอบนาฬิกา 2 รุ่นพิเศษ ได้รับเงินสมทบเพิ่มอีกกว่า 5 แสนบาท

      

พระพรหมวชิรญาณ (กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร) ประธานกรรมการ “มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย”   องค์กรส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมทั้งการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ให้ทุนการศึกษา การจัดหาภัตตาหาร และการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณร รวมไปถึงทุนการศึกษา อาหารกลางวัน แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยในแต่ละปีจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องหาทุนเพิ่มเติม 


ซึ่งในปีนี้ นางวันทนา วิริยะกุล ร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.อำนาจ  กุสลานันท์ นายกแพทย์สภาอาวุโส ประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้พิเศษ  และคุณพฤฒธร  โรสเรส  อ.ดอกแก้ว ศรีพราย เลขานุการและคณะ ได้จัดกิจกรรมประมูลการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนในการดำเนินโครงการสาธารณะกุศลต่างๆ อาทิ โครงการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวิรญาณ แผนกสามัญศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนการจัดรายการโทรทัศน์เผยแพร่ธรรม เป็นต้น

               

กิจกรรมประมูลการกุศล ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนต่างๆ มากมาย โดย บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบนาฬิการุ่นพิเศษ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ Grand Seiko Automatic Hi-Beat 36000 [แกรนด์ ไซโก ออโตเมติก ไฮ-บีท 36000] และ SEIKO Astron GPS Solar Limited Edition [ไซโก แอสตรอน จีพีเอส โซล่าร์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น] ให้แก่ “มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย” เพื่อนำเข้ากิจกรรมประมูลการกุศล หารายได้สมทบทุนและสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะกุศลในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก

ภูริช มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้สมทบทุนการกุศลร่วมกับ “มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย” ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือในด้านพระพุทธศาสนา ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทย ในการเพาะบ่มให้เป็นคนดี และมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ไซโก ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการทาบทามให้มีส่วนร่วม และได้มอบนาฬิกาข้อมือรุ่นที่ดีมาก จำนวน 2 รุ่น คือ Grand Seiko Automatic Hi-Beat 36000 [แกรนด์ ไซโก ออโตเมติก ไฮ-บีท 36000] และ SEIKO Astron GPS Solar Limited Edition [ไซโก แอสตรอน จีพีเอส โซล่าร์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น] ซึ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้รักและสะสมนาฬิกาเป็นจำนวนมาก และยิ่งที่ภูมิใจมากยิ่งขึ้น เมื่อทราบว่ามีนาฬิกาทั้ง 2 เรือน สามารถเพิ่มยอดการประมูลได้กว่า 500,000 บาท เลยทีเดียว  

นอกจากนี้  จัดกิจกรรมประมูลการกุศล ยังได้รับเกียรติจากศิลปินดาราชั้นนำมากมาย อาทิ นางสาวเขมนิจ (แพนเค้ก) จามิกรณ์, นางสาวฑิฆัมพร (เชียร์) ฤทธิ์ธาอภินันท์ และคณะนางสาวไทยปี 2557 มาร่วมดำเนินรายการ ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ไปเมื่อเร็วๆ นี้ 

   

ภาพพระพรมหวชิรญาณ คุณภูริชอยากให้ใส่ภาพท่านไปด้วยคะ เพราะท่านมีลูกศิษย์เป็นคนในแวดวงสังคมจำนวนมาก

ภาพคุณวันทนา และ นพ อำนาจ ประธานฝ่ายจัดงานคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: บริษัท พีอาร์โฟกัส จำกัด
ประภาส จรสรัมย์                     โทร.0837012838, 02-654-7551-2
สุมลทิพย์ ปุยเงิน                       โทร.0839201073, 02-654-7551-2
ภูริพัธน์ นิพัทธ์ธนสกุล               โทร.0809661838, 02-654-7551-2